Van stresstest naar kwetsbaarheid

Met behulp van ‘filters’ die we toepassen op de standaard stresstestresultaten (afkomstig uit de hittestresskaart, droogtestresskaart, de wateroverlastkaart en overstromingsrisico-kaart),verschaffen we inzicht in de kwetsbaarheden die in uw gemeente spelen. Dat doen we voor wateroverlast met behulp van de wolkbreukschadeschatter, waarmee de schade van gebouwen voor wateroverlast inzichtelijk wordt gemaakt.

Voor hitte gebruiken we de ‘(loop)afstand tot koelte kaart’ waarmee u inzicht verkrijgt in de afstand van gebouwen en woningen tot robuuste koele plekken.

Risicodialoog met behulp van risicocategorieën

Tijdens de risicodialoog brengen we met behulp van een driepuntsschaal de kwetsbare situaties in uw stad onder in risicocategorieën. Aan de hand van de volgende risicocategorieën delen we de kwetsbare situaties en functies in:

  • Categorie 1: Onaanvaardbaar. Situaties die onaanvaardbaar zijn en waar op korte termijn een aanpak voor nodig is.
  • Categorie 2: Onwenselijk. Situaties die op termijn opgelost moeten worden en waarbij optimaal meekoppelkansen benut worden. Meekoppelen is het combineren van klimaatadaptieve maatregelen.
  • Categorie 3: Acceptabel. Situaties die geen ingrijpende maatregelen vanuit de gemeente vragen, maar wel vragen om bewustwording bij bewoners, gebruikers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk ongemak vanwege water op straat.

Op basis van deze risico-indeling stelt Tauw een kruistabel op, die we vertalen naar risico-overzichtskaarten waar de risicosituaties en knelpunten staan weergegeven. Aan de hand van deze kaarten kunt u maatwerk risicodialogen met bewoners, bedrijven en andere stakeholders aangaan. Vervolgens stellen we een ‘meekoppelkansenkaart’ op, waarin de kansen staan om risicovolle situaties mee te koppelen met programma’s die binnen uw gemeente lopen, zoals nieuwbouw, rioolvervanging en herstructurering.

Zo ziet u per wijk welke maatregelen u kunt en moet nemen.

Kosten en baten uitwerken met scenario’s

klimaatadaptatiestrategieOp basis van de kwetsbare situaties en de risicocategorieën werken we een aantal scenario’s uit (brons, zilver en goud) waarvoor we de schade, kosten en baten doorrekenen. Op basis van deze scenario’s kan uw bestuur een keuze maken voor welk scenario ze wil gaan. Hiermee kan de gemeenteraad de strategie vaststellen met bijbehorend budget en uitvoeringsprogramma.

Tauw is voor meerdere gemeenten (Delft, Utrecht en Groningen) een strategie aan het uitwerken. Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om ook uw gemeente verder te helpen.

Want met de juiste klimaatadaptatiestrategie maakt u stappen en komt klimaatadaptatie écht op de agenda van uw gemeente te staan!

  

Aan de slag met een adaptatiestrategie?

De adviseurs van Tauw Nederland staan voor u klaar!
Onder andere Gemeente Delft, Utrecht en Groningen maken al gebruik van onze ondersteuning.

Monique de Groot
T: +3165380949
E:monique.degroot@tauw.com
LinkedIn