Om deze vorm van wateroverlast tegen te gaan is het belangrijk dat de riolering wordt ontlast. Regenwater belandt dan niet in het riool, maar wordt op eigen terrein benut. Dit zogenaamde afkoppelen van regenwater kunnen burgers vrij simpel zelf verzorgen.

Dit is echter niet het enige voordeel. Het afkoppelen van regenwater is kostenbesparend. Wanneer schoon regenwater in het riool terecht komt, vermengt het zich met vervuild afvalwater. Hierdoor moet onnodig veel water gezuiverd worden, wat de nodige kosten met zich meebrengt. Dit wordt via afkoppeling voorkomen. Daarnaast kan opgeslagen water gebruikt worden om de auto mee te wassen of de tuin te sproeien tijdens periodes van droogte.

Enkele voorbeelden van afkoppelen:

  • De regenpijp aansluiten op een infiltratievoorziening
  • Water opvangen in een regenton of vijver

Subsidie

Diverse gemeenten (waaronder Deventer) en waterschappen (waaronder Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe) stimuleren het afkoppelen van regenwater. Er wordt regelmatig subsidie beschikbaar gesteld voor elke vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Edwin van der Strate
T: +31 65 31 66 61 3
E:edwin.vanderstrate@tauw.com
LinkedIn
Edwin van der Strate