Onze aanpak tijdens de dialoog

Tijdens de dialogen beantwoorden we de vraag “Wanneer is de gemeente klimaatbestendig?”. Dit doen we aan de hand van “situaties”. Voorbeelden van situaties zijn:

  • Door een wolkbreuk is een hoofdweg een paar uur onbegaanbaar.
  • Door een hevige bui loopt een basisschool onder water.
  • In een tijd van droogte sterven monumentale bomen af.

De gekozen situaties worden in groepen besproken, om ze vervolgens in één van de onderstaande risicocategorieën te verdelen. 

  • Onacceptabel
  • Onwenselijk
  • Acceptabel

Handelingsperspectief per risicocategorie

Elke risicocategorie vereist een andere aanpak en is aan een verschillend handelingsperspectief gekoppeld. Hiermee wordt de dialoog over prioritering ondersteund.

Categorie 1: Onacceptabel
Klimaateffecten van wateroverlast, verdroging, hitte en overstroming die als onacceptabel worden beschouwd moeten leiden tot korte termijn uitvoeringsplannen voor de aanpak van het gevolg of de oorzaak, op basis van een risicodialoog met inwoners, bedrijven, perceeleigenaren, gebiedsbeheerders, en andere partners, op locaties waar deze effecten te verwachten zijn. Een calamiteitenplan is ook mogelijk

Categorie 2: Onwenselijk
Klimaateffecten van wateroverlast, verdroging, hitte en overstroming die als onwenselijk worden beschouwd moeten leiden tot het optimaal benutten van meekoppelkansen, op locaties waar deze effecten te verwachten zijn. Meekoppelen is het combineren van klimaatadaptieve maatregelen met geplande werkzaamheden. Ook inwoners, bedrijven, perceeleigenaren, gebiedsbeheerders en andere partners kunnen op hun terrein klimaatadaptatiemaatregelen meekoppelen met renovaties of herontwikkeling.

Categorie 3: Acceptabel
Klimaateffecten van wateroverlast, verdroging, hitte en overstroming die als acceptabel worden beschouwd zullen niet leiden tot maatregelen vanuit de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een straat die na een zware regenbui 30 minuten onder water staat, zonder dat er schade ontstaat. Hiervoor is bewustzijn en zelfredzaamheid van alle inwoners en overige stakeholders in de gemeente nodig.

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Edwin van der Strate  

  +31 65 31 66 61 3

  Stuur mij een mail

Bekijk onze klimaatadaptatieprojecten

Heeft u een vraag over de klimaatdialoog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.