Oppervlaktewater heeft een belangrijke functie in dorpen, steden en het buitengebied. Daarom moet dit water schoon en veilig zijn. Door de klimaatveranderingen heeft de waterkwaliteit meer aandacht nodig. Tauw biedt daarom integrale ondersteuning aan beleidsmakers en beheerders die werken aan klimaatadaptatie. Wij creëren bewustwording, doen modelstudies en onderzoeken het water in de stad. Zo weet u precies waar het goed gaat en waar waterkwaliteitsproblemen (te verwachten) zijn. Onze oplossingen zijn duurzaam en gericht op de lange termijn. Zo blijft elk dorp en elke stad gezond en aangenaam, nu én in de toekomst.

Recreatie of verkoeling

Hoe komt de waterkwaliteit van stedelijk water in het gedrang? Door klimaatverandering stijgt de watertemperatuur en tijdens langdurige droogte vermindert de doorstroming. Verder vinden bij hevige neerslag meer overstortingen plaats: een lozing van water uit het riool in het oppervlaktewater. De combinatie van deze factoren vraagt om extra zorg. Waterplanten groeien sneller en op meer plaatsen tegelijkertijd. Hierdoor raken watergangen sneller verstopt. In het voedselrijke water tieren de algen welig. De gevolgen zijn op z’n zachtst gezegd onwenselijk. Misschien gaat het water ruiken of ziet het helemaal groen en vies. En wat te denken van de muggen die daar op af komen? Of nog erger: wie met ongezond water in aanraking komt, riskeert mogelijk gezondheidsproblemen. Terwijl mensen bij warm weer juist meer gebruik maken van dit oppervlaktewater, voor recreatie of verkoeling.

Kennis, advies en contact

Wij werken mee aan gezonde vijvers, plassen en beken. Dit water heeft onze zorg nodig. Vanzelfsprekend vanwege de veiligheid voor mens en milieu. Maar ook omdat we genieten van dit natuurschoon. Waar staat uw organisatie of gemeente in dit proces, op weg naar een klimaat actieve stad? Wilt u een vrijblijvend gesprek of heeft u behoefte aan meer kennis over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze wateradviseurs. Zij leggen graag uit hoe ze de waterkwaliteit in kaart brengen en vertellen meer over mogelijke oplossingen. Tauw werkt intern samen met aquatische ecologen én experts in alle aan klimaatadaptatie verwante thema’s. Met één contactpersoon benadert u uw vraagstuk integraal.

Meer informatie?

Lees ook deze blogs

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Liesbeth Wilschut
T: +31 65 05 14 98 3
E:liesbeth.wilschut@tauw.com
LinkedIn
Liesbeth Wilschut