Klimaatadaptatie: anticipeer op wateroverlast

Een veranderend klimaat zorgt voor een grotere kans op extreme buien. Bij een extreme bui kan het riool niet al het regenwater afvoeren en is er een risico op water op straat en wateroverlast. Het teveel aan water kan voor schade zorgen aan kantoren, monumenten, woonhuizen en infrastructuur. Ook kunnen er keteneffecten optreden, doordat bijvoorbeeld toegangswegen niet begaanbaar zijn. Er bestaan echter tal van oplossingen voor het voorkomen van wateroverlast. Eén daarvan is het creëren van meer groen en water, maar ook het simpelweg verlagen (of niet ophogen) van een straat waardoor er meer water tussen de trottoirbanden kan staan, kan al een effectieve maatregel zijn.

De wateroverlastlandschapskaart (WOLK)

Op een WOLK ziet u waar water komt te staan na een flinke regenbui. Ook is te zien hoe de stroombanen lopen. De WOLK kan voor elk punt op de kaart berekenen wat de herkomst van het water is. De WOLK maakt duidelijk waar (bovengrondse) maatregelen in uw gemeente nodig zijn. Tevens kan de kaart gebruikt worden om de effectiviteit van maatregelen te bepalen. Daarnaast kunnen wij voor u een schadekaart berekenen, die een inschatting geeft van de totale schadekosten bij een extreme bui. Op basis hiervan kunt u gemakkelijker de afweging maken om aanpassingen in uw inrichting door te voeren.

Klimaatadaptatie in de stad: integrale aanpak

Extreme buien, droogte en hitte zijn goed gezamenlijk aan te pakken. Slim inzetten van groen en water in de stad zorgt voor meer waterberging en minder hittestress. Tauw organiseert klimaatsessies waarin we samen met u bespreken waar actie in uw gemeente gewenst is, waarbij we zoveel mogelijk klimaatadaptatie integraal aanpakken.

WOLK klanten van Tauw

De WOLK is voor provincies, gemeentes en bedrijven. Veel schade kan worden voorkomen door simpelweg inzicht te hebben in de knelpunten. 

Tauw heeft in de loop der jaren meerdere succesvolle WOLK-en gemaakt voor onder andere

  • Amsterdam
  • Boxmeer
  • Eindhoven
  • Deventer
  • Egmond aan Zee
  • Apeldoorn
  • Wijk aan Zee.

 

Een WOLK aanvragen voor uw gemeente of provincie?

Onze experts helpen graag bij visualiseren van risico's omtrent wateroverlast in uw omgeving!

Jeroen Kluck
T: +31 65 17 07 78 3
E:jeroen.kluck@tauw.com
LinkedIn
Jeroen Kluck