Wij adviseren, meten en ontwerpen voor de inrichting van kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Ons advies wordt gevormd vanuit de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. We streven naar duurzame oplossingen die zowel nu als in de toekomst het beste aansluiten bij de behoeften en beleving van de gebruikers.

Verhoogde belevingswaarde

Het inrichten van de openbare ruimte is niet alleen een zoektocht naar het fysiek veranderen van de ruimte of toevoegen van objecten zoals bankjes, verlichting of afvalbakken. Gemeenten en bedrijven sturen vanuit beeldkwaliteit in toenemende mate aan op de aspecten schoon, heel en veilig. Tauw ondersteunt daarbij om te komen tot een verhoogde belevingswaarde. Wij inventariseren de behoeften van betrokkenen, vertalen die naar concrete duurzame adviezen en ontwerpen en creëren draagvlak voor onze oplossingen in de omgeving.

Wij zijn experts in vele aspecten van de openbare ruimte, zoals verlichting, groen, verharding en zwerfafval. Dit alles vanuit de overtuiging dat ons advies een bijdrage moet leveren aan de beleving van een schone en veilige openbare ruimte. Wij geven advies met een daadwerkelijke verbetering van de leefomgeving als doel. Wij ontwikkelen producten en bedenken oplossingen die aansluiten bij de perceptie van bewoners; de echte klant. Een omgeving waar wij zelf in zouden willen wonen, werken en recreëren.

Inrichting openbare ruimte

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Partnership Tauw en Tygron voor ruimtelijke inrichtingsprojecten
30 april 2019

Partnership Tauw en Tygron voor ruimtelijke inrichtingsprojecten

Met één druk op de knop integraal en participatief de toekomst plannen? Het lijkt wellicht nog toekomstmuziek,…

Bomen langs wegen: waardevolle elementen of lastige obstakels?
3 april 2019

Bomen langs wegen: waardevolle elementen of lastige obstakels?

Langs de provinciale wegen in Gelderland staan veel bomen. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor…

Beschrijving kernkwaliteiten bijzondere landschappen Noord-Holland
25 januari 2019

Beschrijving kernkwaliteiten bijzondere landschappen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat bijzondere provinciale landschappen beschermen via de Omgevingsverordening.…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Patrick Morren
T: +31 61 06 38 68 5
E:patrick.morren@tauw.com
LinkedIn