Bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering is vaak een investering in verbetering van bestaande (verouderde) installaties en voorzieningen noodzakelijk. Het is van belang dat zowel de benodigde technische als organisatorische aanpassingen snel kunnen worden doorgevoerd. Hierbij moet u rekening houden met het feit dat in veel gevallen bestaande vergunningen en ontheffingen moeten worden aangepast of opnieuw aangevraagd. Tauw ondersteunt u hier graag bij. Onze specialisten zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en procedures en indien nodig voeren we eveneens milieutechnisch onderzoek uit. We zijn bekend met de werkwijzen van bevoegd gezag en kunnen bouwen op een goede reputatie. Ook dragen we aan overleg en afstemming met andere stakeholders zoals omwonenden.
 
Het optimaliseren van uw bedrijfsvoering vraagt om kennis, ervaring en innovatief denken, waarbij inzicht in uw specifieke markt en concurrenten essentieel is. Adviseurs van Tauw zijn deskundig, flexibel en oplossingsgericht en weten wat er in uw branche speelt. Op milieu- en veiligheidsgebied hebben we specialisten in huis met de benodigde technische kennis om u volledig te ontzorgen. Tauw Takes Care.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Bekijkt meer van optimaliseren

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Annette Haselhoff
T: +31 62 04 02 55 0
E:annette.haselhoff@tauw.com
LinkedIn