Adviseurs van Tauw faciliteren en ontzorgen u en uw organisatie in dergelijke multidisciplinaire processen. Onze daadkrachtige projectmanagers beschikken over gedegen inhoudelijke kennis en hebben uitgebreide ervaring met zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase. Wij overzien het complexe speelveld van actoren waar u mee te maken krijgt, zoals de overheid, aannemers en andere stakeholders in de omgeving van uw bedrijf.

Projectmanagers van Tauw zijn in staat uw plan tot een uitvoerbaar project te maken, zonder dat uw bedrijfsmissie uit het oog wordt verloren. Belangrijk hierbij is dat de doelstellingen van het project worden bereikt, waarbij gestuurd wordt op tijd, geld, risico’s, kwaliteit, informatie en organisatie. Onze projectmanagers zijn PRINCE 2-gecertificeerd en kiezen te allen tijde voor een pragmatische aanpak.

Wij beschikken over een breed dienstenportfolio en hebben veel specialisten in huis. Denk hierbij ook aan het inzetten van juridische expertise of het verzorgen van (omgevings)communicatie. Integraal projectmanagement voor uw locatieontwikkeling, van visievorming tot uitvoering, Tauw takes Care!

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Henry Raben
T: +31 65 39 40 21 8
E:henry.raben@tauw.com
LinkedIn
Henry Raben