We maken gebruik van een op maat gemaakte roadmap, als leidraad voor het doorlopen van het proces. Als eerste stap brengen we de financiële implicaties voor u in beeld. We kijken daarbij naar zowel de kostenkant (sloop, bodemsanering et cetera), als naar de batenkant (subsidies, herontwikkelingsmogelijkheden en verkoop). In deze fase bepalen we eveneens of de locatie in de huidige staat kan worden verkocht, of dat het beter is om eerst te slopen en te saneren. De hoogste opbrengsten worden namelijk gegenereerd indien de sluiting wordt afgestemd op de potentiële herontwikkelingsopties. 

Vervolgens zullen de volgende stappen van de roadmap worden doorlopen, zoals gegevensverzameling, planvorming, engineering, vergunningen, tendering, uitvoering, evaluatie en nazorg. Na elke stap toetsen we of nog voldaan wordt aan de business case. 

Tauw heeft alle expertise in eigen huis om deze stappen te doorlopen. Dit komt een efficiënte voortgang ten goede. Dus, ook bij sluiting van uw bedrijfslocatie, Tauw Takes Care.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Bekijk ook

Over sluiten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

René Takens
T: +31 61 32 39 05 4
E:rene.takens@tauw.com
LinkedIn