Bij sluiting en overdracht van uw bedrijfslocatie wilt u de te nemen stappen helder in beeld hebben. Welke eisen vanuit wet- en regelgeving zijn voor u van toepassing en welke contractuele verplichtingen heeft u voor de overdracht van uw locatie? En misschien heeft u te maken met bodemverontreiniging, asbest of het slopen van opstallen. Adviseurs van Tauw hebben kennis en ervaring met al deze aspecten van locatieontwikkeling en ontzorgen u graag.

Hergebruik materialen

Wij helpen u met het inventariseren van materialen die hergebruikt kunnen worden en zoeken naar een nieuwe bestemming hiervoor. Daarnaast hebben wij uitgebreide ervaring met het opstellen van een sloopbestek en het inrichten van een (innovatieve) aanbesteding. Door het samenstellen van een prospectus geven we geïnteresseerde potentiële kopers een beeld van de locatie. We brengen praktische oplossingen in om de kans op succes bij verkoop te vergroten.

Wij verzorgen de noodzakelijke vergunningen en metingen en brengen projectmanagement, engineering, directievoering, bouwkundige, milieukundige en veiligheidskundige begeleiding samen om innovatie en duurzame oplossingen te realiseren. Van uw locatieontwikkelingsopgave maken wij een succes. Tauw Takes Care!

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Remco Pikaar
T: +31 65 18 25 02 3
E:remco.pikaar@tauw.com
LinkedIn