Adviseurs van Tauw hebben veel kennis en ervaring op het terrein van sluiting van locaties en de verkoop daarvan. We begeleiden u onder andere in het keuzeproces tussen het verkopen van de locatie, inclusief aanwezige gebouwen en installaties, en het verkopen van gesloopt terrein. Aspecten als BTW en overdrachtsbelasting spelen hierbij een belangrijke rol. Of draagt u bijvoorbeeld ook uw bedrijfsactiviteiten over en verkoopt u uw onderneming? Dan is het goed te weten dat u in Tauw een partner vindt die behoort tot de (Europese) top op het gebied van environmental (vendor) due dilligence onderzoek.

Onderzoek

Wij voeren ook onderzoek uit naar bodemverontreiniging, asbest in gebouwen, staat van de riolering, kabels en leidingen en funderingsonderzoek. Als verkoper hebt u namelijk de plicht om betrouwbare informatie aan de kopende partij te geven over de staat waarin het onroerend goed en de grond zich bevindt. Daarnaast helpen we u de kopende partij inzicht te geven in de milieuruimte die hij zal hebben of beschrijven we de mogelijkheden van bouwen op verontreinigde grond. Onze (juridische) specialisten ondersteunen u bij het vastleggen van de gemaakte afspraken in een verkoopcontract. Samen met u creëren we een optimale situatie voor maximalisatie van de verkoopprijs.

Of wilt u voor het verkopen van uw bedrijfslocatie wachten tot het economisch klimaat gunstiger is? En wilt u weten hoe u de periode tot die tijd kunt overbruggen? Vraag het de experts van Tauw. Tauw Takes Care!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

René Takens
T: +31 61 32 39 05 4
E:rene.takens@tauw.com
LinkedIn