De keuze voor een nieuwe locatie wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. Werknemers, leveranciers en klanten hebben invloed op uw keuze, maar ook de benodigde capaciteit, bereikbaarheid en de verwachtte hinder- en milieubelasting. Wij helpen u de verschillende belangen en risico’s in beeld te brengen en ondersteunen u bij het maken van de juiste keuzes. Zelfs minder aantrekkelijke locaties kunnen dan interessant blijken te zijn, zoals locaties met bodemverontreiniging.

 

Zodra uw nieuwe locatie in beeld is volgt de fase van planuitwerking. U zoekt naar een optimale inrichting van uw terrein en bedrijfslogistiek en houdt vanzelfsprekend rekening met aspecten als duurzaamheid en energieverbruik. Ervaart u milieuhygiënische beperkingen, zoals geluid of luchtemissies, of beperkingen vanuit het bestemmingsplan? Dan helpen wij u zoeken naar goede alternatieven en maatregelen. We zorgen ervoor dat u tijdig weet welke vergunningen u nodig heeft en aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen. Daarbij kunnen we bouwen op een gedegen reputatie bij overheden.

 

Wanneer uw plannen geaccepteerd zijn en u beschikt over alle benodigde vergunningen starten de bouw- en aanlegwerkzaamheden. Toezicht op veilig werken door veiligheidskundigen is dan bijvoorbeeld van belang. Maar ook goed projectmanagement: in de praktijk blijkt dat verschillende fases van de werkzaamheden vaak gelijktijdig uitgevoerd moeten worden. Kortom, wilt u ontzorgd worden bij het starten van een nieuwe bedrijfslocatie? Tauw Takes Care!

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Bekijk ook

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Marco Bastiaanssen
T: +31 61 13 58 87 0
E:marco.bastiaanssen@tauw.com
LinkedIn
Marco Bastiaanssen