Naast bedrijfseconomische afwegingen spelen ook andere thema’s een belangrijke rol. Denk aan beschikbare bovengrondse en ondergrondse ruimte, bestaande liabilities en beperkingen in de milieuruimte, gewenste terreininrichting en gebruik en de kansen en gevoeligheden in de omgeving.

Wij helpen u graag de haalbaarheid van uw ontwikkelingsplannen te onderzoeken. Met de kennis en kunde van onze adviseurs brengen we de financiële risico’s in beeld en beoordelen we de verschillende thema’s op kansen en bedreigingen. Vanzelfsprekend ondersteunen we u bij het vinden van oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten. Ons netwerk en onze reputatie bij overheid en bedrijfsleven helpen daarbij. Ook bieden we inzicht in de mogelijkheden voor het verkrijgen van provinciale, landelijke of Europese subsidies.

Ook wanneer u overweegt uw locatie te sluiten is er sprake van een haalbaarheidsvraagstuk. Het is dan bijvoorbeeld van belang de waarde van uw locatie te bepalen. Daarnaast moet worden onderzocht of de locatie in de huidige toestand verkoopbaar is en of waarde voor potentiële kopers kan worden toegevoegd.

Met technisch en juridisch advies ondersteunen we u graag bij het onderzoeken van de haalbaarheid van uw ontwikkelingsplannen. Tauw Takes Care.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Annette Haselhoff
T: +31 62 04 02 55 0
E:annette.haselhoff@tauw.com
LinkedIn