Naast aspecten als de grondprijs, aanwezige infrastructuur en positionering ten opzichte van relaties is milieuruimte een steeds belangrijker onderdeel om rekening mee te houden bij uw locatiekeuze. Voor de ene locatie moet u meer investeren om deze bouwrijp te kunnen maken, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bodemverontreiniging, terwijl u voor een andere locatie te maken hebt met procedurele risico’s doordat andere partijen hun (milieu)belangen verdedigen.

Bij inrichting van uw locatie wilt u nadelige effecten op milieuruimte zoveel mogelijk minimaliseren. Zo zoekt u een optimale positionering van installaties zodat de geluids- en emissieruimte maximaal worden benut, treft u specifieke (veiligheids)maatregelen, brengt u natuurvriendelijke verlichting aan en zorgt u voor energetische optimalisatie van uw gebouwen. Ook creëert u vergunningtechnische flexibiliteit door het aanvragen van een koepelvergunning.

Adviseurs van Tauw ondersteunen u hierbij graag. Bij elke locatieontwikkeling passen we beproefde maatregelen toe, waardoor nieuwe kansen ontstaan. Elke project is hierbij maatwerk. Onze expertise reikt van het uitvoeren van inhoudelijke milieuonderzoeken tot het in kaart brengen van de mogelijkheden en risico's die elke locatie, én de inrichting er van, met zich meebrengt. Tauw Takes Care!

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Marco Bastiaanssen
T: +31 61 13 58 87 0
E:marco.bastiaanssen@tauw.com
LinkedIn
Marco Bastiaanssen