Luchtverontreinigende stoffen meten

Industrie en transport zijn de belangrijkste bronnen die stoffen emitteren in de lucht. Bedrijven en overheden willen op de hoogte blijven van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Voor de aanvraag of de toekenning van vergunningen, maar bijvoorbeeld ook voor de procesbewaking bij industriële bedrijven. Tauw is marktleider in het uitvoeren van emissiemetingen voor bedrijven en overheden. Wij hebben kennis van en ervaring met productieprocessen en emissies. Wij stellen de omvang van emissies vast en toetsen deze resultaten aan de geldende vergunningen en het Activiteitenbesluit. Als expert op het gebied van luchtmetingen breiden onze diensten zich ook uit naar werkplekmetingen en luchtkwaliteitsmetingen. Onze klantenkring is breder dan industriële bedrijven. Wij verrichten ook metingen in de maritieme en agrarische sector en voor overheden.

Emissiemetingen en meer

Onze emissiemetingen variëren van continue analyse tot complexe - en afzonderlijke metingen, bijvoorbeeld:

  • Metingen voor vergunningen: metingen om te voldoen aan de eisen van de milieuvergunning of metingen in het kader van het Activiteitenbesluit;
  • Verificatiemetingen: metingen voor de kwaliteitsborging conform de NEN-EN 14181 van continue emissiecontrolesystemen;
  • Garantiemetingen: metingen ter controle van garanties die leveranciers van procesinstallaties afgeven voor emissies en/of rendementen.

Tauw is een geaccrediteerde meetinstantie. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van genormaliseerde meetmethoden. Onze emissiemetingen voldoen aan de eisen voor het uitvoeren van Scios-metingen (Scope 6). Indien noodzakelijk kunnen wij ook adviseren in het overleg met het bevoegd gezag.

 Ook voor luchtkwaliteitsmetingen, werkplekmetingen en arbometingen kunt u bij ons terecht. Wij bieden verschillende mogelijkheden om deze metingen uit te voeren door onze gespecialiseerde meettechnici.

Bespreek de mogelijkheden

Wilt u meer informatie over onze metingen van specifieke stoffen? Of heeft u een vraagstuk rondom emitteren van schadelijke gassen en verspreidingsberekeningen? Bij Tauw leveren we alle soorten metingen in combinatie met het bijbehorende advies met betrekking tot lucht, geur, geluid en trillingen. Het komt voor dat de meetresultaten aanleiding geven tot verbetering. Hierin denken wij graag met u mee en hebben innovatieve oplossingen voor de veiligheid en compliance. De adviseur luchtmetingen bespreekt graag de mogelijkheden. Omdat alle disciplines intern vertegenwoordigd zijn, benadert hij uw vraagstuk desgewenst integraal. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken wij uw situatie.

Diensten Luchtmetingen

Tauw wordt met overname Pro Monitoring grootste aanbieder van luchtmetingen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Roger Stoeltie
T: +31 62 27 92 35 8
E:roger.stoeltie@tauw.com
LinkedIn
Roger Stoeltie