Binnen elk project zijn er onzekerheden. Onzekerheden die, als er niet tijdig aandacht aan besteed wordt, risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s kunnen vergaande gevolgen hebben, zoals hoge faalkosten of projectvertragingen.

Aanpak

Omdat elk project anders is, zijn risicoanalyses maatwerk. Tauw voert risicoanalyses vaak uit met behulp van het softwareprogramma RiskID. Een analyse bestaat meestal uit de volgende stappen:

 • Inventariseren risico’s (op basis van de RISMAN-brillen)
  Alle (key-)stakeholders worden uitgenodigd voor de risicoanalyse. Ze voeren allemaal de belangrijkste risico’s in RiskID in.
 • Prioriteren risico's
  Alle risico’s worden gewaardeerd op de risicoscore (kans*gevolg). Denk aan gevolgen in tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en omgeving. Op deze manier worden de belangrijkste risico’s bepaald.
 • Plenaire discussie over prioritering, allocatie en (preventieve) beheersmaatregelen en restrisico’s
  In een plenaire discussie bepalen we de beheersmaatregelen en de allocatie van het risico. Wie is het beste in staat om het risico te beheersen? Opdrachtgever of opdrachtnemer? Op basis van beïnvloedbaarheid, inzicht, motivatie, draagkracht en bewegingsvrijheid maken we deze keuze.
  Nadat bovenstaande stappen zijn doorlopen worden de uitkomsten verwerkt in een overzichtelijk risicodossier. Dit resulteert in een risicoanalyse conform de RISMAN-methode. Deze geeft inzicht, prioritering, beheersing en allocatie van de toprisico’s.

Inzet

Afhankelijk van de fase van een project zijn er verschillende momenten waarop een risicoanalyse uitgevoerd kan worden. Hieronder volgen de belangrijkste:

 • Tijdens de project startup (contractafweging)
  De hierboven beschreven aanpak is dan volledig van toepassing. De risicoanalyse vormt de basis voor projectbeheersing en heeft als doel om een risicoprofiel van het project op te stellen. Op basis hiervan wordt bepaald of een project doorgang kan vinden. Daaropvolgend vormt de analyse de basis voor het bepalen van de best passende contractvorm.
 • Voor de start van de contracteringsfase
  Het risicodossier wordt geüpdatet met de stappen twee en drie uit de hierboven beschreven aanpak. De risicoanalyse vormt de basis voor projectbeheersing en heeft als doel het opstellen van preventieve en correctieve maatregelen voor de vastgestelde risico’s. Daarnaast worden de toprisico’s gebruikt als input voor de borging in de contractteksten, EMVI-criteria of door de opdrachtgever zelf.

 • Voor de start van de uitvoeringsfase
  Het risicodossier wordt geüpdatet met de stappen twee en drie. De risicoanalyse vormt de basis voor project- of contractbeheersing en heeft het doel om alle betrokken partijen, inclusief opdrachtnemer, te informeren dat:
 1. Vast te stellen dat de bekende risico’s zijn opgenomen in het contract
 2. De risico’s voor de uitvoeringsfase expliciet te maken
 3. Beheersmaatregelen te updaten waardoor de kans dat (onverwachte) risico’s zich voordoen en de impact van risico’s beperkt wordt.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Arnoud Spit
T: +31 64 60 24 26 6
E:arnoud.spit@tauw.com
LinkedIn