Cruciale rol assetmanagement

Kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden door slimmer om te gaan met assets (fysieke objecten), zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit of veiligheid. Een goed opgezet assetmanagement is daarvoor cruciaal. Maar dat assetmanagement moet in onze ogen breed van opzet zijn en zich ook richten op het leveren van maximale duurzame prestaties van gebouwen en infrastructuur, proactief en anticiperend, risico- en kostengestuurd.
Bij dat alles verwacht Tauw dat stakeholders die in elkaars gebied opereren het beheer en onderhoud integraal gaan aanpakken. Waterbeheerders zullen bijvoorbeeld toenadering gaan zoeken bij recreatieve beheerspartijen om hun gemeenschappelijke belangen te combineren. Een dergelijke aanpak brengt twee voordelen met zich mee: een betere borging van activiteiten rond beheer en onderhoud plus de mogelijkheid kosten te besparen.

Samenwerken met water

Tauw zet in op het Watersysteem van de Toekomst. Als het gaat om onderhoud en beheer houdt Tauw rekening met de vele belangen die daarbij een rol spelen: veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Tauw zet daarbij in op samenwerking met alle betrokken partners om beleidsdoelstellingen te realiseren tegen een achtergrond van afnemende onderhoudsbudgetten. Met als motto: samenwerken met water!

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.