Fundamenteel andere keuzes

Waterschappen staan voor een bezuinigingsoperatie. Met chirurgische precisie worden organisaties doorgelicht op zoek naar inefficiënties en besparingsmogelijkheden. Zo worden procenten bij elkaar gesprokkeld en blijven de maatregelen marginaal. Tauw kijkt graag met u mee hoe het anders kan door fundamenteel andere keuzes te maken rond de inrichting van het watersysteem. Niet door van stel op sprong het systeem anders in te richten, maar wel door de grenzen van de oplossingsruimte te verkennen en te reflecteren op de rol van het waterschap. En deze waar nodig opnieuw te definiëren.

Beleidsevaluatie

De aandacht voor beleidsevaluatie neemt toe. Mooi, want in het ontwikkelen van doelgericht en doelmatig beleid is nog een wereld te winnen. Steeds meer waterbeheerders ontdekken het belang van een goede beleidsevaluatie. Tauw helpt waterbeheerders met het evalueren van beleid en beleidsuitvoering.

Samenwerken met water

Binnen onze nieuwe aanpak Samenwerken met Water is het voor ons belangrijk niet te denken dat we alle kennis in pacht hebben. Natuurlijk is de kennis van onze professionals omvangrijk en diepgaand, maar de kennis die bij de opdrachtgever of in de omgeving van een project aanwezig is, is minstens zo belangrijk. Wij zien het als een belangrijke doelstelling al die kennis in kaart te brengen en optimaal te benutten. Want alleen dan kunnen beleidskeuzes gemaakt worden die resulteren in een duurzaam Watersysteem van de Toekomst.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.