Op het hoogste niveau is de vraag op welke wijze het instrument financiering kan bijdrage aan een toekomstbestendig en duurzaam waterbeheer. Vervolgens liggen er vragen over de grondslag van de heffingen. Is bijvoorbeeld de huidige vervuilingseenheid (v.e.) voor de zuiveringsheffing wel goed en hoe wordt de waarde van wegen meegenomen in de watersysteemheffing? Hoe werkt de risico gestuurde werkwijze in riolering door in de rioolheffing en wat is daarbij de link met assetmanagement?

Naast de structurele vragen dient ook elk jaar de heffing per perceel en inwoner bepaald te worden. Tauw helpt de waterbeheerders met het opzetten van de verordeningen en bepalen van de heffingen. En als er bezwaarprocedures komen ondersteunen we bij het inzichtelijk maken van de gevolgen.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Bel Tauw!

Het ‘kostentoedelingsseizoen’ is geopend! Dat betekent dat wij weer veel waterschappen adviseren over het verdelen van de waterschapslasten. Cor Lont legt in zijn blog uit waarom Tauw bellen best een goed idee is...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.