Omgevingsmanagement is maatwerk

Elk project met omgevingsmanagement is voor ons echt maatwerk dat bepaald wordt door de aard van de werkzaamheden, de inbreng van de omgeving en de inrichting van het landschap. Tauw kijkt goed naar de voorbereiding en bouwt daarop voort. Onder goed omgevingsmanagement verstaan wij ook het bedenken van hinderbeperkende maatregelen, zoals het aanbieden van alternatieve vervoersmethoden voor materialen of het organiseren van een boomplantdag met schoolkinderen.

Omgevingsmanagement hoog op de agenda

Omgevingsmanagement leent zich uitstekend voor nieuwe en steeds vaker gehanteerde contractvormen, zoals best value procurement en geïntegreerd contracteren (UAV-GC). Rijkswaterstaat (RWS) heeft het onderwerp ook al jarenlang hoog op haar agenda staan. Dat heeft tot gevolg dat het belang van goed omgevingsmanagement ook naar andere overheden is doorgesijpeld; zeker als het gaat om grotere projecten in infrastructuur en het stedelijk gebied. Voor aannemers hebben we regelmatig met succes deelgenomen in tenders door zeer hoge scores te behalen op het onderdeel omgevingsmanagement. De grootste uitdaging bij dat soort projecten ligt in de ogen van Tauw in het zodanig organiseren van het proces, dat het project draagvlak krijgt bij alle betrokken partijen en dat (wettelijke) procedures succesvol en tijdig worden afgerond. De geïntegreerde contracten worden complexer en schrijven steeds minder voor in het contract, waardoor de aannemende partij meer vrijheden heeft. Dit betekent ook dat Tauw meer kennis en kunde over marktpartijen moet inzetten om hoogwaardige projectinhoud en procesmatige inbreng te (blijven) leveren. Tauw laat bij het aannemen van projecten dan ook duidelijk zien welke ervaring met omgevingspartijen er is opgedaan met projecten in het verleden en hoe dit vertaald kan worden naar dé aanpak voor de voorliggende uitvraag.

Omgevingsmanagement en bewonersbetrokkenheid cruciaal

Professioneel omgevingsmanagement biedt de basis voor begrip, vertrouwen en betrokkenheid van betrokkenen. Goede communicatie levert een bijdrage aan het draagvlak voor een project en zorgt voor begrip voor overlast bij de realisatie. Minstens zo belangrijk in onze aanpak, is het organiseren van de deelname van bewoners en andere belanghebbenden bij het project. Het vooraf uitvoeren van een goede actoren- of krachtenveldanalyse vergroot de effectiviteit van het participatieproces aanzienlijk door voor alle belanghebbenden hun rol én macht goed in kaart te brengen.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.