Voorbeelden deze expertise zijn: Computational Fluid Dynamics (CFD) modelleringen, BBT-studies, T-correctie onderzoeken en koelwaterlozingen voor bedrijven, discrepantie onderzoek, rioolvreemdwater onderzoeken en het meten en monitoren van afvalwaterstromen.

CFD

Tauw heeft tientallen Computational Fluid Dynamics (CFD) modelleringen uitgevoerd om de stroming en de beluchting in waterzuiveringen te optimaliseren. Met CFD kan bijvoorbeeld de zuurstofinbrengcapaciteit van een nieuw beluchtingsysteem bepaald worden om te controleren of het voldoet aan de gestelde eisen. Een ander voorbeeld is de simulatie van slib bezinking in een compartiment waar intermitterende beluchting geïnstalleerd wordt.

Afvalwater en industrie

Ook met industriële afvalwater vraagstukken hebben we veel ervaring. Zo werken we samen met bedrijven om de communicatie met Rijkswaterstaat te optimaliseren, voeren we BBT-toetsen en T-correctie onderzoeken uit en wordt de lozing van koelwater en brijnwater bekeken.

Een ander project is de aanbesteding die we hebben voorbereid samen met de Provincie Noord-Brabant voor de bodemsanering van het terrein van Chemie-Pack. De selectie van het juiste type waterzuivering, het korte tijdsbestek, de communicatie met de betrokken partijen en de belangen die op het spel stonden maakten dit tot een bijzonder project.

Discrepantie

Discrepantie betekent dat er een grotere hoeveelheid aan afvalwater op de RWZI binnenkomt dan dat op basis van het aantal inwoners en bedrijven verwacht mag worden. Aan de hand van gebiedskennis, debietgegevens en eventueel ook tijdelijke meetopstellingen kan bepaald worden waar het water vandaan komt. Dit kan voor het waterschap forse kostenbesparingen opleveren. Voor de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland en Groot Salland zijn discrepantie onderzoeken uitgevoerd.

Rioolvreemdwater onderzoeken

Rioolvreemdwater is water wat niet in de riolering thuis hoort. Het kan veroorzaakt worden door infiltrerend grondwater maar ook door foutieve aansluitingen of door de lozing van onttrokken grondwater. Aan de hand van inwoner aantallen, debietgegevens en neerslag gegevens kan de hoeveelheid rioolvreemdwater tot op gemaalniveau worden bepaald.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.