Zoektocht naar goede drinkwaterbronnen

De druk op de ruimte neemt toe. De beschikbare ruimte wordt steeds intensiever benut. Ook het gebruik van de ondergrond neemt toe en daarmee de druk op de ondergrond. De functie drinkwater heeft een sterke relatie met deze twee componenten. Dat maakt een goede driedimensionale inpassing van de drinkwaterwinning in Nederland noodzakelijk. Ook de ondergrondse infrastructuur in steden neemt toe en daar maakt ons drinkwaterdistributienet onderdeel van uit. De expertise van Tauw sluit helemaal aan bij de vraagstukken waar meerdere kennisvelden bij elkaar komen en waar omgevingsmanagement een cruciale rol speelt. Tauw houdt zich bezig met de advisering in de zoektocht naar goede drinkwaterbronnen voor de toekomst, het behoud en het veiligstellen van de huidige bronnen, het inpassen van de waterwinning in de omgeving en de aanleg en renovatie van het transport- en distributienet.

Samenwerken met water

Waterwinning kan in onze ogen niet benaderd worden als een losstaande activiteit. Integendeel, het maakt voor Tauw onlosmakelijk deel uit van de Waterketen van de Toekomst. Daarvoor hanteert Tauw een integrale aanpak met oog voor de ruimtelijke omgeving, energie, gezondheid en veiligheid. En met de bereidheid over oude grenzen heen te kijken en alle betrokken stakeholders met elkaar te verbinden. We zeggen niet voor niets: Samenwerken met water!

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.