Rioolwaterzuiveringen

Communaal afvalwater wordt gezuiverd in rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) waarin micro-organismen de afvalstoffen in het afvalwater afbreken en (gedeeltelijk) omzetten in zuiveringsslib. Tauw heeft veel ervaring met het ontwerp (VO, DO, bestek), aanbesteding (klassiek, UAVGC), bouwbegeleiding en de oplevering van RWZI’s.

Een mooi voorbeeldproject is de Energiefabriek Walcheren waarbij Tauw verantwoordelijk is voor de ombouw van de RWZI Walcheren, in samenwerking met Waterschap Scheldestromen, tot de Energiefabriek. Tauw levert een bijdrage aan dit mooie project door het ontwerp en het bestek te maken en de aanbesteding te begeleiden. Een ander mooi en innovatief project is het ontwerp en de ombouw van de RWZI’s Roermond en Simpelveld volgens het Verdygo concept. We trekken in dit project gezamenlijk op met Aan de Stegge om op innovatieve wijze de RWZI om te bouwen naar een modulaire, toekomstbestendige zuivering.

Industriële waterzuiveringen

De kenmerken van industrieel afvalwater hangt af van het productieproces. De selectie van de juiste waterzuivering is afhankelijk van het type afvalwater (stoffen, concentraties, temperaturen) en de fluctuaties van de debieten. We hebben de kennis en ervaring in huis om het juiste type zuivering te selecteren voor uw bedrijf (fysisch, chemisch en/of biologisch) en het ontwerp en de aanbesteding te verzorgen.
Tauw heeft onder meer waterzuiveringen ontworpen voor Attero en voor de sanering van terrein van Chemie-Pack.

Natuurlijke zuiveringssystemen

Natuurlijke zuiveringssystemen zoals helofytenfilters worden gerealiseerd voor de nabehandeling van RWZI effluent, de lokale behandeling van afvalwater of het verbeteren van de kwaliteit van een watersysteem. Er bestaan verschillende vormen van natuurlijke zuiveringssystemen zoals infiltratievelden (verticaal doorstroomt), vloeivelden (horizontaal doorstroomt) of Waterharmonica’s (combinatie van vlooienvijvers en helofytenfilters).

Tauw heeft jarenlange ervaring met het ontwerp en de realisatie van helofytenfilters en Waterharmonica’s. Mooie voorbeelden zijn het ontwerp van het helofytenfilter voor de zuivering van het afvalwater van de Wijk Drielanden (Groningen) en het ontwerp van een helofytenfilter in een beekdal aan de rand van Hoogeveen. Dit vloeiveld zuivert water uit een riooloverstort en afstromend hemelwater.

Downloads

Ecologie leidende factor voor verbetering waterkwaliteit in Raalte

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Mike van Boldrik
T: +31 62 33 08 16 5
E:mike.vanboldrik@tauw.com
LinkedIn