Rioolwaterzuiveringen

Communaal afvalwater wordt gezuiverd in rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) waarin micro-organismen de afvalstoffen in het afvalwater afbreken en (gedeeltelijk) omzetten in zuiveringsslib. Binnen dit vakgebied heeft Tauw jarenlange ervaring met:

  • het ontwerp (VO, DO, bestek)
  • aanbesteding (klassiek, UAVGC)
  • bouwbegeleiding
  • en de oplevering van RWZI’s.


Project - Ombouw van RWZI Walcheren

Een mooi voorbeeldproject is de Energiefabriek Walcheren waarbij Tauw verantwoordelijk is voor de ombouw van de RWZI Walcheren, in samenwerking met Waterschap Scheldestromen, tot de Energiefabriek. Tauw levert een bijdrage aan dit mooie project door het ontwerp en het bestek te maken en de aanbesteding te begeleiden.

Project - Ontwerp RWZI Roermond & Simpelveld

Een ander mooi en innovatief project is het ontwerp en de ombouw van de RWZI’s Roermond en Simpelveld volgens het Verdygo concept. We trekken in dit project gezamenlijk op met Aan de Stegge om op innovatieve wijze de RWZI om te bouwen naar een modulaire, toekomstbestendige zuivering.

Natuurlijke zuiveringssystemen

Natuurlijke zuiveringssystemen zoals helofytenfilters worden gerealiseerd voor

  • de nabehandeling van RWZI effluent
  • de lokale behandeling van afvalwater
  • of het verbeteren van de kwaliteit van een watersysteem.

Er bestaan verschillende vormen van natuurlijke zuiveringssystemen zoals infiltratievelden (verticaal doorstroomt), vloeivelden (horizontaal doorstroomt) of Waterharmonica’s (combinatie van vlooienvijvers en helofytenfilters).

Project - Ontwerp helofytenfilter Groningen en Hoogeveen

De afgelopen decennia heeft Tauw veel ervaring opgedaan, met betrekking tot het ontwerp en de realisatie van zuiveringssytemen en waterharmonica’s. Voorbeeldprojecten zijn het ontwerp van het helofytenfilter voor de zuivering van het afvalwater van de Wijk Drielanden (Groningen) en het ontwerp van een helofytenfilter in een beekdal aan de rand van Hoogeveen. Dit vloeiveld zuivert water uit een riooloverstort en afstromend hemelwater.

Industriële waterzuiveringen

De kenmerken van industrieel afvalwater hangt af van het productieproces. De selectie van de juiste waterzuivering is afhankelijk van het type afvalwater (stoffen, concentraties, temperaturen) en de fluctuaties van de debieten. We hebben de kennis en ervaring in huis om het juiste type zuivering te selecteren voor uw bedrijf (fysisch, chemisch en/of biologisch) en het ontwerp en de aanbesteding te verzorgen.

Tauw heeft waterzuiveringen ontworpen voor Attero en voor de sanering van Chemie-Pack.

 

 

Een (afval)waterzuivering laten ontwerpen?

Of heeft u behoefte aan advies omtrent dit vakgebied? Neem contact op met onze adviseurs.