Afhankelijk van de situatie, planning, benodigde expertise en omgevingsfactoren zijn verschillende vormen mogelijk, zoals RAW, UAV gc (gunnen op EMVI) of bouwteam/allianties. Ook heeft Tauw ervaring met BVP contracten. We verzorgen het gehele aanbestedingstraject met alle ins en outs.

Tijdens de realisatie vertegenwoordigen we de opdrachtgever op het werk door het voeren van directie en toezicht. Ook beheersen we alle factoren. Het behalen van de planning en het realiseren binnen budget programmatische voorwaarden zijn voor de beheerder van groot belang. Een goede kwaliteit en daarmee ook een efficiënt te beheren kering zijn uiteraard ook van belang voor de beheerder.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Theo Feenstra
T: +31 63 03 05 95 9
E:theo.feenstra@tauw.com
LinkedIn
Theo Feenstra