De benadering van waterveiligheid in Nederland verandert de komende jaren ingrijpend. We stappen van een overschrijdingsfrequentie over naar een overstromingskans, met een normwijziging tot gevolg. Waar vroeger naar dijkringen als geheel werd gekeken, worden straks de gevolgen van een overstroming per dijktraject (normtraject) beoordeeld.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Nander van der Plicht
T: +31 62 27 93 20 2
E:nander.vanderplicht@tauw.com
LinkedIn
Nander van der Plicht