Voor primaire keringen is dit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en voor regionale keringen, staat de beheerder zelf aan de lat. Tauw werkt samen met beheerders en gebiedspartijen om deze opgaven aan te pakken. Gezamenlijk verkennen onze adviseurs en ingenieurs de opgaven en maken zij haalbare en passende oplossingen.

Wij vinden het erg belangrijk dat we dat doen door altijd te kijken naar de context van de opgave. We zijn immers altijd bezig in een uniek stukje Nederland met unieke belanghebbenden. Wij zien de waterveiligheidsopgave dan ook als een integrale gebiedsopgave. De kans ook, om te streven naar win win oplossingen!

We verzorgen verkenningen en planvorming en zetten ons in voor maatschappelijk gedragen, realistische en kosteneffectieve oplossingen. We organiseren het benodigde draagvlak voor de versterkingsopgave. Dat doen we door professioneel Omgevingsmanagement. Daarnaast verzorgen we onder meer de conditionering, m.e.r.-beoordeling, Projectplan Waterwet, vergunningenmanagement, kabels en het leidingendossier. 

Het ontwerp van de waterkering is een integrale opgave waar Tauw alle benodigde disciplines voor in huis heeft. Van kostendeskundigheid (LCC) tot geotechniek. Tauw ontwerpt in 3D. Tauw staat in het ontwerpproces graag naast haar opdrachtgever. Van het Rijk, Waterschap tot de aannemerij waarin gelijkwaardig en op professionele wijze wordt gewerkt aan een gedeeld doel. Van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Arjen van der Linde
T: +31 65 12 21 69 3
E:arjen.vanderlinde@tauw.com
LinkedIn
Arjen van der Linde