Onze gespecialiseerde adviseurs en ingenieurs toetsen deze primaire en regionale keringen en kades door heel Nederland. We beschikken over de expertise om een integraal veiligheidsoordeel te geven over zandige dijken langs de rivieren tot over veenkades in het Westland. Ook voor waterkerende constructies zoals kademuren en damwandconstructies, leidingen en niet-waterkerende objecten (NWO's) werken we regelmatig samen met waterkeringbeheerders.

Dat doen we door verzamelen van de benodigde (bodem-)gegevens via het opstellen van een faalkansanalyse of een stabiliteitsberekening tot het veiligheidsoordeel. Onze adviseurs houden bovendien de nieuwste ontwikkelingen in het toetsinstrumentarium (WTI/WBI) nauwlettend in de gaten. Met een consequentieanalyse bieden we een doorkijk naar de gevolgen van nieuwe normen, sterkteparameters en rekenmethodieken op het veiligheidsoordeel van de waterkeringen. Zo houden waterkeringbeheerders, door samen te werken met de betrokken partijen, grip op hun opgave en blijven onze voeten droog.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Nander van der Plicht
T: +31 62 27 93 20 2
E:nander.vanderplicht@tauw.com
LinkedIn
Nander van der Plicht