Wij helpen u met het in beeld brengen en optimaliseren van de processen in het beheer van uw waterkeringen. Van risicogestuurd inspecteren en onderhouden tot gegevensbeheer. Van toetsing tot verbetering van uw keringen. Van vergunning & handhaving tot beheermaatregelen, sluiting van kunstwerken en calamiteitenzorg. Deze processen zijn met elkaar verweven. Wij leggen de verbinding en maken gezamenlijk de PDCA-cyclus rond. Samen met de adviseur van Tauw staat u goed gesteld, zodat u aantoonbaar continu 'in control' bent en blijft groeien in de toekomst.

In samenwerken met onze klanten zetten wij onze expertise in, en leveren we:

  • Een risicogestuurde werkwijze voor uw beheer en onderhoudsactiviteiten om de waterkering op orde te houden;
  • Zicht op benodigde inspecties die daadwerkelijk bijdragen aan een goede informatiehuishouding en zijn afgestemd op het benodigde detailniveau;
  • Advies over sturingsindicatoren die u helpen de goede zorg voor de kering in kwaliteit en voortgang van activiteiten te monitoren;
  • Inzicht in de benodigde middelen, zowel voor de in te zetten organisatie als financiën.

Naast goede planvorming en monitoring vinden wij het net zo belangrijk dat de beheerders, die dagelijks werken aan het beheer en onderhoud van waterkeringen, goed worden begeleid. Wij ontwikkelen en verzorgen de begeleiding bij het opzetten van een goede systematiek bij waterschappen, door:

  • Reflectie op gehanteerde werkwijze en voorstellen tot verbetering;
  • Borging en deling van beschikbare en benodigde kennis;
  • Procesbegeleiding tot een succesvolle implementatie, zowel op operationeel als strategisch niveau.

Dag in en dag uit werken onze adviseurs aan vraagstukken die er voor zorgen dat Nederland goed beschermd blijft tegen hoogwater. En daar zijn we trots op!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.