Internationale ervaring

Aan- of verkoop van uw bedrijf vereist inzicht in de milieurisico’s en de daarmee verbonden aansprakelijkheden. Afhankelijk van de fase van het proces waarin uw bedrijf zich bevindt en de aard van de transactie, heeft u verschillende informatiebehoeften. In alle fases ondersteunen wij u graag met onze Environmental.

De afgelopen jaren hebben wij (nationaal en internationaal) een grote reeks multinationale, industriële ondernemingen, vastgoedondernemingen en investeerders (private equity) geassisteerd tijdens aankoop, herfinanciering en verkoop (vendor due diligence) van ondernemingen. Dankzij onze uitgebreide ‘pool’ aan auditoren en specialisten en onze uitgebreide ervaring, kunnen we snel schakelen en begrijpen we de specifieke eisen die aan dit soort adviestrajecten verbonden zijn.

Phase I & II EDD

Met een zogeheten Phase I EDD helpen we u een beeld te vormen van de actuele situatie en bestaande milieurisico’s bij het door u over te nemen bedrijf. Zo kunnen we bijvoorbeeld documentenonderzoek voor u uitvoeren, interviews houden en locatiebezoeken organiseren.

Bepaalde situaties of risico’s vragen nader onderzoek en analyse. We spreken dan van een Phase II EDD. We voeren dan uitvoerig onderzoek uit naar bijvoorbeeld de bodem, asbest, geur, geluid of afvalwater.

Naast EDD-onderzoeken kunnen we u ondersteunen bij de waardebepaling en adviseren we ten aanzien van de koopovereenkomst. We helpen u bijvoorbeeld bij het opstellen of beoordelen van de milieu-paragrafen in de Share/Sale Purchase Agreement (SPA).

We hanteren het “one contact, one contract”-principe, ook voor wereldwijde multi-site transacties, voor een eenduidige communicatie en rapportage. Met andere woorden, via één centrale contactpersoon heeft u toegang tot lokale expertise, waar ook ter wereld. 

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.