Environmental Due Diligence onderzoek levert doorgaans een aantal relevante aandachtspunten en verbetermogelijkheden op. Bijvoorbeeld op het gebied van compliance of energie-, grondstoffen- en afvalbesparingen. 

We managen en monitoren projecten, die volgen uit het EDD-onderzoek en de Share/Sale Purchase Agreement. We ramen en beheren financiële voorzieningen en aansprakelijkheden en rapporteren over compliance. Daarnaast onderhandelen we desgewenst namens u met het bevoegd gezag. Hierbij kunnen we bouwen op jarenlange ervaring van onze adviseurs, het brede netwerk van de CAT-Alliance en de goede reputatie die we hebben bij de overheid. Tot slot kunnen we u ook op corporate niveau adviseren over milieumanagement, footprints, duurzaamheidrapportages, REACH of EPR. Dus voor ontzorging vóór, tijdens of na de transactie, Tauw Takes Care.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Micha van den Boogerd
T: +31 61 15 27 29 6
E:micha.vandenboogerd@tauw.com
LinkedIn