Onze rol in projecten n.a.v. het EDD onderzoek

Environmental Due Diligence onderzoek levert doorgaans een aantal relevante aandachtspunten en verbetermogelijkheden op. Bijvoorbeeld op het gebied van compliance of energie-, grondstoffen- en afvalbesparingen. 

We managen en monitoren projecten, die volgen uit het EDD-onderzoek en de Share/Sale Purchase Agreement. We ramen en beheren financiële voorzieningen en aansprakelijkheden en rapporteren over compliance. Daarnaast onderhandelen we desgewenst namens u met het bevoegd gezag. Hierbij kunnen we bouwen op jarenlange ervaring van onze adviseurs, het brede netwerk van de CAT-Alliance en de goede reputatie die we hebben bij de overheid. Tot slot kunnen we u ook op corporate niveau adviseren over milieumanagement, footprints, duurzaamheidrapportages, REACH of EPR. Dus voor ontzorging vóór, tijdens of na de transactie.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.