Op welk gebied

We initiëren, denken mee, ondersteunen, stimuleren en werken mee aan een duurzame toekomst.

Asbest

Tauw spant zich in voor een asbestveilige samenleving. Daarom…

Beheer & onderhoud

Gedegen beheer en onderhoud is veilig, risicogestuurd en kosteneffectief.…

Bodem

Jaarlijks voeren we bij Tauw meer dan 3.000 bodemprojecten uit.…

Compliance HSEQ

Voldoen aan wet- en regelgeving geeft license to operate. In…

Duurzaamheid

Duurzame oplossingen, het is onze pay-off en we willen het graag…

Ecologie

Plannen en projecten hebben bijna altijd effect op de natuur.…

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur…

Inrichting leefomgeving

Beleidsmakers én onze burgers hebben en krijgen te maken met…

Locatieontwikkeling

De (her-)ontwikkeling van een fabriek c.q. plant of dergelijke…

Luchtadvies

Bedrijven in de (chemische) industrie stoten gassen uit. Deze…

Infrastructuur

Voor infrastructurele ingrepen is altijd draagvlak nodig. Hoe…

Risico's & contracten

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die opereren op gebied…

Transacties

Aan een fusie of overname van een bedrijf zitten risico’s verbonden.…

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die ingaat vanaf 2021. Het…

Water

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en…