Een belangrijk speerpunt voor de experts van Tauw is het streven naar een praktische invulling van duurzaamheid bij de uitvoering van bodemsaneringen. We richten ons op het samenwerken met probleembezitters en kennisontwikkelaars in ‘bijzondere’ projecten en op deelname aan innovatie- en subsidieprogramma’s.

Tauw stimuleert en investeert in kennisuitwisseling, optimalisatie van het werkproces en productinnovaties. Onder andere door ons innovatieprogramma, waaruit een groot deel van onze nieuwe oplossingen voortkomt.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Innoveren is een werkwoord

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Volkering
T: +31 61 10 25 42 8
E:frank.volkering@tauw.com
LinkedIn