Deze strategie bestaat uit de volgende stappen:

  • Het beperken van energieverbruik door verspilling tegen te gaan
  • Het maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water- en zonne-energie
  • Het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien

Bij het verkennen en uitvoeren van deze stappen kunnen wij u ondersteunen. Hiermee bespaart u op energiekosten en wordt er direct milieuwinst geboekt. Tauw Takes Care!

We hebben ervaring met een scala van verschillende energiebesparende maatregelen of duurzame energiebronnen, zoals het gebruik van:

  • Biomassa
  • Bodemenergie
  • Duurzame warmte
  • Vergisting
  • WKO / geothermie

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Tauw onderzoekt mogelijkheden ‘Brabantse Energiecorridor A58’
2 februari 2018

Tauw onderzoekt mogelijkheden ‘Brabantse Energiecorridor A58’

Welke locaties rond de A58 zijn kansrijk als het gaat om duurzame energiewinning en opslag van energie?…

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Micha van den Boogerd
T: +31 61 15 27 29 6
E:micha.vandenboogerd@tauw.com
LinkedIn