Met de innovatie gasloos verwarmen heeft Tauw een manier gevonden om een deel van deze warmte terug te winnen. We staan hiermee aan het begin van een revolutionaire en duurzame warmtetechniek, die eenvoudig gerealiseerd kan worden én bedrijfszeker is voor de warmtelevering; een grote stap in de richting van een circulaire economie en 100% duurzame energie (Nederlandse ambitie).

De werking

Bij gasloze verwarming wordt thermische energie teruggewonnen uit afvalwater. Deze energie kan gebruikt worden voor het verwarmen of koelen van gebouwen of installaties, die in de nabijheid van riolering staan. In vergelijking met warmtewinning uit bodem en lucht is gasloos verwarmen vaak efficiënter. Door het riool niet langer als afvalwatertransportsysteem, maar als warmtenet te zien, wordt deze kostbare infrastructuur efficiënter benut en wordt de transitie naar duurzame energie versneld.

Gasloos verwarmen biedt een duurzame, rendabele oplossing voor potentiële afnemers van laagwaardige temperatuurverwarming. Door de combinatie met riothermie kan er ook zeer efficiënt en goedkoop gekoeld worden.

Riothermiekansenkaart

Tauw helpt tientallen gemeenten met het opstellen van riothermiekansenkaarten. Deze kaarten maken visueel inzichtelijk hoe en waar gasloze verwarming toegepast kan worden. Binnen steden kan de techniek onder andere worden toegepast worden voor de verwarming en/of koeling van:

 • Hotels
 • Appartementen
 • Kantoren
 • Zwembaden (tot wel 20% van de exploitatiekosten gaat op aan energie inkoop)
 • Huizen
 • Schoolgebouwen

Doorontwikkeling

Nederland is vlak, daarom wordt rioolwater vaak per persleiding over lange afstanden getransporteerd. Gasloos verwarmen wordt daarom doorontwikkeld voor toepassing op persleidingen. Daarnaast is de Nederlandse bodem geschikt voor de toepassing van WKO en geothermie. Koppeling van riothermie met WKO garandeert de levering van warmte (en koude). Bovendien wordt op deze manier geprofiteerd van het relatief warme rioolwater in de zomer. De warmte wordt gebufferd in de bodem en kan in de winter gebruikt worden om een gebouw of installatie te verwarmen, vice versa voor koeling.

Gasloos verwarmen, waar wachten we nog op?!

Het is duidelijk dat we ons gasverbruik zo snel mogelijk drastisch moeten terugdringen. Simon Bos legt uit hoe we dat gaan doen.

Meer over Gasloos verwarmen

Kijk ook op:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 • 012-3456789
 •  *
Barry Meddeler
T: +31 62 91 92 36 3
E:barry.meddeler@tauw.com
LinkedIn
Barry Meddeler