Advies inrichting leefomgeving

Projecten bij gebiedsontwikkeling of een (her)inrichting worden veelal uitgevoerd in een samenwerking met opdrachtgevers, onze professionals, inwoners en/of belanghebbenden. De opdrachtgevers zijn veelal gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers en burgers. De burgers nemen hier een steeds belangrijkere initiërende rol. Tauw kan hier een uitstekende verbindende rol spelen, zowel bij overheidsparticipatie als burgerparticipatie. Samen met de stakeholders wordt nagedacht over het ontwikkelen, herinrichten of verduurzamen van ons platteland, onze dorpen, wegen en/of steden. De oplossingen moeten passen bij de toekomst en aansluiten bij de beleving van de eindgebruiker. We houden rekening met de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde waarbij kostenefficiëntie voorop staat. Door met deze kernwaarden rekening te houden, krijgt de opdrachtgever en ook de burger scherp inzicht in wat de technische (on)mogelijkheden zijn. Daarbij houden we rekening met duurzaamheid en een veilige en toekomstbestendige leefomgeving. De kracht zit hem in samenwerken, dat is ons credo!

Ontwerpen met visie

Bij het inrichten van een straat, woonwijk of dorp kunnen tal van kansen bijdragen aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Denk hierbij aan meer groen in de wijk, een goede verlichting op straat en het stimuleren van gezond gedrag of het meer en leuker maken van bewegen in de openbare ruimte. In een participerende leefomgeving worden gezamenlijk de kansen afgewogen en keuzes gemaakt. Vanuit alle invalshoeken worden de gevolgen voor het ontwerp, de kosten en de opbrengsten afgewogen. In dit proces zijn onze ervaren ontwerpers van een belangrijke en toegevoegde waarde. Onze engineers dragen innovatieve oplossingen aan om bebouwde gebieden onder andere klimaatadaptief te maken. Dankzij onze specialistische kennis én onze visie op een toekomstbestendige leefomgeving kunt u ons betrekken bij lokale initiatieven of complexe en multidisciplinaire projecten of inrichtingsvraagstukken. Van het inrichten van een dorp of straat tot het reconstrueren van een wegennetwerk. En van het revitaliseren van een industrieterrein tot het klimaatbestendig maken van een stad: wij zijn een betrouwbare partner met visie op de toekomst!

Gezamenlijke ambities waarmaken

U kunt ons inschakelen bij alle vraagstukken over ruimtelijke kwaliteit, stedelijke- of plattelandsontwikkelingen. Onze visie en ambitie biedt handvatten voor de meest optimale inrichting van uw leefomgeving. Vraag onze adviseurs om advies, zij zijn bekend met toe te passen tools, ontwikkelde methodieken en in de praktijk brengen van beleids- en programmanotities. Zo nemen we u mee in projecten op gebied van infrastructuur, de inrichting van de openbare ruimte en processen die gepaard met onze maatschappelijke en economische doelstellingen. Wij willen, kunnen en gaan voor samenwerking! Met elkaar richten we onze leefomgeving duurzaam, gezond, veilig en klimaatbestendig in. Neem contact op om te ontdekken waar wij ons in onderscheiden en wat we voor uw project kunnen betekenen.

 

Diensten Leefomgeving

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

BIM ontwerp voor onderdoorgangen nieuwe rondweg de Hoven (N345)
20 april 2018

BIM ontwerp voor onderdoorgangen nieuwe rondweg de Hoven (N345)

De provincie Gelderland wil met de aanleg van de nieuwe rondweg de Hoven (N345) in Zutphen een einde…

WTCA General Assembly 2018: het belang van klimaatadaptatie binnen steden
19 april 2018

WTCA General Assembly 2018: het belang van klimaatadaptatie binnen…

Door klimaatverandering kampen we wereldwijd met (de gevolgen van) extreme neerslag, hittestress en droogte.…

Tauw draagt bij aan Nieuwe Markt Groningen
18 april 2018

Tauw draagt bij aan Nieuwe Markt Groningen

In februari heeft Tauw opdracht gekregen voor het voorbereiden en het begeleiden van de uitvoering van…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Harry Sikkema
T: +31 62 09 79 71 7
E:harry.sikkema@tauw.com
LinkedIn
Harry Sikkema