De praktijk van alle dag laat veel problemen zien in de samenwerking tussen partijen: geschillen, arbitrages, planningen die niet gehaald worden en budgetten die overschreden worden. Een tastbaar gevolg zijn hoge faalkosten. Daarnaast ontstaat er een moeizame samenwerking en niet te onderschatten: een enorme ophoping aan frustraties, met ineffectieve samenwerking als gevolg.

De verwachtingen en belangen van betrokken partijen worden op procedureel niveau inzichtelijk gemaakt binnen een bestaande opdracht. Daarmee wordt de samenwerking, de onderlinge (werk)relatie én de algehele kwaliteit van het project verbeterd; hiermee worden faalkosten beperkt én voorkomen!

Terwijl de focus op onderlinge relatie en samenwerking ligt, worden de randvoorwaarden van het project altijd gerespecteerd. De ervaring leert dat er binnen de randvoorwaarden van een project nog voldoende mogelijkheden zijn om een samenwerking te verbeteren. Door het gemeenschappelijke- én persoonlijke belang centraal te stellen, worden onderlinge blokkades overwonnen. Tauw zet onafhankelijke adviseurs in; mensen die los staan van het project en een helicopterview behouden.

Aanpak

Aangezien elk project (en de daarbij betrokkenen) verschilt, maakt Tauw maatwerk van Risicomanagement 2.0. Een veel voorkomende aanpak is het bijeenbrengen van de sleutelfiguren van de verschillende partijen gedurende één dagdeel onder begeleiding van een adviseur. In een gezamenlijk gesprek komen verwachtingen en belangen over de relationele risicofactoren aan bod. Een dergelijke bijeenkomst resulteert altijd in procedurele afspraken (en soms inhoudelijke) om de samenwerking te verbeteren. Na enige tijd neemt de adviseur contact op met de contactpersonen van beide partijen om te vragen hoe het loopt en waar (aanvullende) behoefte aan is. Alle input van betrokkenen wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en binnen het team gehouden.

Een andere manier om Risicomanagement 2.0 toe te passen is via een aanvullende projectrol binnen IPM-projecten: de Samenwerkingsmanager.

Inzet Risicomanagement 2.0

Wat betreft de eerste inzet van Risicomanagement 2.0 zijn er verschillende mogelijkheden. De twee meest voorkomende vormen zijn:

Tijdens de project startup. Het hierboven beschreven proces is dan volledig van toepassing. De adviseur heeft als doel om betrokkenen vaardigheden mee te geven, waardoor een structurele verandering in het proces kan plaatsvinden. Wanneer de deelnemers het belang inzien en benadrukken in de projectgroep resulteert dit in een beter project en een langdurig goede relatie.
Tijdens de uitvoering van het project. Hierbij zijn een stroeve samenwerking, een negatieve sfeer en dreigende faalkosten vaak de directe aanleiding. Ingrijpen is in dan noodzakelijk. In dit geval is de input van deelnemers veel concreter en gebaseerd op de ervaring binnen het huidige project, waardoor onderliggende oorzaken snel worden achterhaald. De adviseur biedt interventie waardoor de relatie wordt hersteld, er effectiever wordt samengewerkt en faalkosten (voor alle partijen) worden beperkt.

Samenwerking in een bouworganisatie

Tauw en Cratos Consulting werken samen om overheid en bedrijven - naar aanleiding van een projectopgave - intern de verbinding te leggen tussen harde kennis en bijbehorende ‘soft’ skills (houding en gedrag) én tussen het project en de moederorganisatie. Samenwerken in een bouworganisatie wordt weer leuk!

De kracht van de samenwerking is de specifieke deskundigheid van beide partijen op het gebied van projectmatig werken en de verbinding met de organisatie waaruit deze projecten worden begeleid. De focus van de gezamenlijk dienstverlening ligt op de verbinding tussen het ontwikkelen van kennis en de verandering van houding & gedrag. Lees meer in deze flyer.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Henberto Remmerts
T: +31 65 35 76 33 2
E:henberto.remmerts@tauw.com
LinkedIn
Henberto Remmerts