Atrivé

Sinds 2014 is Atrivé onderdeel van Tauw. Atrivé is een adviesbureau op het domein wonen.

atrivé

De medewerkers van Atrivé helpen opdrachtgevers in het vinden én doorontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerken en samenleven. Zij kennen de kracht van co-ondernemerschap en allianties. Slim organiseren, samenwerken en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen ziet Ativé als sleutels tot het vinden van andere strategieën in onze veranderende wereld.

Atrivé kent een lange voorgeschiedenis in het veld van wonen (sinds de jaren '90). Ook op het vlak van participatie, onderzoek, zorg en duurzaamheid heeft Atrivé veel ervaring (met Laagland'advies, Usus, SEV Realisatie, VDZ Interim, Smart Energy Consult). Dat betekent meer dan alleen vertellen wat u doet en hoe u te werk gaat. Bij Atrivé werken professionals die nadenken over het waarom. Burgers en stakeholders van organisaties willen steeds meer zien en begrijpen waarom u de dingen doet die u doet. Van strategie en planvorming naar uitvoering, daar helpt Atrivé graag bij. Datgene adviseren dat helpt, is wat hen karakteriseert.