Duurzaam

We initiëren, denken mee, ondersteunen, stimuleren en werken mee aan een duurzame toekomst. We inventariseren, analyseren en beoordelen de gevolgen van ontwikkelingen, voornemens of keuzes en zetten onze kennis en creativiteit in voor het scheppen van bruikbare, haalbare en tastbare oplossingen. Dat doen we voor onszelf en voor onze klanten. Hiervoor gelden er voor ons drie belangrijke sporen:

  • We adviseren bij het maken van duurzame keuzes. In de meer dan 6.000 projecten per jaar monitoren we de milieukwaliteit, ontwerpen we de toekomstige ruimtelijke inrichting, bereiden we ruimtelijke besluiten voor, houden we toezicht op de aanleg van infrastructuur, regelen we de vergunningen voor bedrijven en optimaliseren we bedrijfsprocessen. Daarbij houden we rekening met de kwetsbaarheid van natuur, biodiversiteit en het menselijk belang.
  • We streven continu naar een optimale eigen duurzame ontwikkeling. We werken aan verkleining van onze CO2- en waterfootprints, geven ruimte aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en bieden plek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Samen werken we aan stabiele, duurzame winstgevendheid, zodat Tauw ook in de toekomst een bijdrage blijft leveren aan duurzame ontwikkelingen.
  • We besteden een deel van onze winst aan doelen die we belangrijk vinden voor het creëren van een
    duurzame samenleving.

Zo ondersteunt Tauw wereldwijd het verantwoord omgaan met pesticiden door kennis, ervaring en financiële middelen ter beschikking te stellen. Daarnaast stimuleren we de gezondheidszorg in Afrika via Amref Flying Doctors en bevorderen we natuureducatie door IVN te sponsoren.

Kort en krachtig

Kortom: Tauw adviseert bedrijven en overheden bij het maken van keuzes voor een duurzame ontwikkeling. Onze gedreven mensen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor alles om ons heen. Daarbij zetten we onze duurzame denk- en daadkracht in. En zo komen we tot: Sustainable solutions for a better environment.

Meer weten over duurzaamheid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw BV
T: +31 57 06 99 91 1
E:info@tauw.com
LinkedIn