Management Tauw Group

 

Directie Team

Het Directie Team is belast met het besturen van Tauw Group bv, waaronder het vaststellen van de missie, de visie, de strategie, het beleid en de doelstellingen van de vennootschap en de realisatie van deze doelstellingen.

Samenstelling Directie

Henrike Branderhorst (1972) 

Ralph van Roessel (1975) 

Bekijk de perskit voor meer foto's

 

Staf Tauw Group 


Samenstelling

R. (Rob) Salman
Directeur Stafdiensten

 

R. (Remco) Vaanholt 
Directeur Finance

 

 

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Tauw Group bv en de met haar verbonden ondernemingen. Het is hun taak om te handelen naar de belangen van alle betrokken stakeholders en het voorbestaan van de onderneming te bewaken.

Samenstelling RvC

Eline Oudenbroek MSc. (1969) – Voorzitter

Einde zittingstermijn: 2023

Activiteiten: CEO DOS bv, partner Custom Management

 

Ellen Faber LLM (1956) - lid RvC

Einde zittingstermijn: 2023

Activiteiten: lid Raad van Commissarissen van Goudse Verzekeringen N.V., voorzitter Adviesraad van United Talent en CEO Ellen Faber Verbinding en Leiderschap 

Bernard Fortuyn MSc. (1954) - lid RvC

Einde zittingstermijn: 2020

Activiteiten: tot 1 mei 2018 Kwartiermaker Krachtenbundeling ECN Duurzaam en TNO Energy, vanaf 1 april 2018 lid Raad van Commissarissen ECN/NRG, vanaf 1 februari 2018 voorzitter Raad van Commissarissen Gasterra BV, lid Raad van Commissarissen van Raad van Commissarissen Hygear BV, voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap- en Technologiecommunicatie / NEMO.

Wim van Hulsenbeek MSc. RA (1949) - lid RvC

Einde zittingstermijn: 2022

Activiteiten: lid Raad van Commissarissen Stichting Kinderopvang Humanitas, lid Raad van Commissarissen Toezicht Regio College Zaanstad, Toezichthoudend Directeur Bangroep Automotive B.V. en lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. 

 

 

Heeft u vragen over de Directie, Staf of RvC?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Julia Thate
T: +31 61 10 98 29 6
E:julia.thate@tauw.com
LinkedIn
Julia Thate