De rode draad in deze richtlijn is het risicogestuurd werken, waarbij een differentiatie is gemaakt tussen risico’s voor Arbo en Milieu. Tauw was als expert betrokken bij het opstellen van de nieuwe richtlijn. Het CROW zag zich genoodzaakt om in december 2017 een herdruk te publiceren vanwege onvolkomenheden in de eerste uitgave. 

De publicatie bestaat uit 2 delen: het procesdeel en 13 modules.

 • Het procesdeel beschrijft nu het primaire proces dat men doorloopt vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering en het beheer (de gebruiksfase).
 • De modules zijn met name bedoeld voor de deskundigen die aan de hand van deze richtlijn moeten waarborgen dat de operationele activiteiten risicogestuurd worden uitgevoerd.

De publicatie kent, net als de 132, een breed draagvlak en is tot stand gekomen door betrokkenheid van onder andere Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat, Het Zwart Corps, NL Ingenieurs, VKB, VOAM, NVVK, Groot Saneerders Netwerk, Vereniging van Waterbouwers en NVAF en vereniging Afvalbedrijven. De richtlijn kan mogelijk weer worden opgenomen in diverse arbocatalogie.

Aanleiding voor CROW 400 richtlijn

De oude richtlijn 132 was voor niet vluchtige stoffen soms te streng. Lood en benzeen konden bijvoorbeeld op dezelfde manier worden ingedeeld, in 3T. Maar als je de grond waar lood in zit nat houdt, kun je de risico’s goed beheersen. Als je bij een tankstation gaat graven, waar benzeen in de bodem zit, kan het als damp in de lucht terecht komen waardoor je het gemakkelijk kunt inademen. Dit maakt het risico moeilijker te beheersen. Je kunt dus veel sneller worden blootgesteld aan benzeen, dan aan lood terwijl deze stoffen met de oude richtlijn wel in dezelfde categorie vielen. Om die reden werd besloten een betere systematiek te ontwikkelen, die meer risicogestuurd is.

Belangrijke wijzigingen

In de CROW 400 is een aantal zaken gewijzigd

 • Scheiding tussen Arbo en Milieu
 • Scheiding tussen vluchtige en niet vluchtige stoffen
 • Nieuwe veiligheidsklassen: oranje, rood en zwart
 • Rol van de veiligheidskundige aanzienlijk groter
 • Geregistreerde DLP’ers

In december 2017 zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Hierbij is de SRC arbo waarde ingevoerd, zijn aanvullende schema’s gemaakt voor waterbodem en is bijvoorbeeld de DLP (R), gewijzigd in R-DLP.

Lees hier een samenvatting van deze belangrijke wijzigingen.

Roadshows en voorlichtingsbijeenkomsten

In januari 2019 komen de oude publicatie 132 en 307 volledig te vervallen. Tot die tijd kunnen partijen zelf bepalen wat ze doen. Ook in het voorjaar organiseert het CROW nog twee roadshows in het land, waar je kennis kunt opdoen over de nieuwe publicatie en de wijzigingen van december 2017. Onder andere onze hoger veiligheidskundige Daan van Wieringen verzorgt tijdens deze roadshows een presentatie over de nieuwe publicatie.

Vanuit Tauw adviseren en begeleiden wij onze klanten vanzelfsprekend bij het maken van de keuze om wel of niet de nieuwe publicatie toe te passen. Hiervoor hebben wij een team van veiligheidskundigen en gespecialiseerde bodemexperts getraind. Daarnaast verzorgen we vanuit Tauw diverse voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe publicatie over wat er is gewijzigd en hoe deze wijzigingen kunnen worden toepast.

Downloads

crow_400.pdf

Download

Lees meer over onze diensten op het gebied van P400

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 • 012-3456789
 •  *
Daan van Wieringen
T: +31 61 09 42 47 1
E:daan.vanwieringen@tauw.com
LinkedIn