Mini-conferentie PFAS

Om u te informeren over de consequenties, risico’s en gevolgen die PFAS organiseert de gemeente Breda in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op 1 oktober een mini-conferentie over PFAS.

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met (mogelijk) PFAS-houdende materialen. Denk hierbij aan grond, bagger, RKGV, slib, groenafval of bouwstoffen. Omdat PFAS behoorlijke invloed kunnen hebben op mens en milieu, ligt de stofgroep wereldwijd onder een vergrootglas.

Dit heeft ertoe geleid dat het gebruik van een aantal PFAS-verbindingen inmiddels is verboden via internationale verdragen (zie het Verdrag van Stockholm) en Europese regelgeving. Daarnaast is het gebruik en/of de productie van PFAS bij sommige bedrijven vrijwillig uitgefaseerd.

Om u te informeren over de consequenties, risico’s en gevolgen die PFAS kunnen hebben in uw gemeente, organiseert de gemeente Breda in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op 1 oktober een mini-conferentie over PFAS.

Tijdens de conferentie is Tauw ingevlogen om een presentatie te houden, om u te informeren over de laatste stand van zaken omtrent de PFAS-problematiek, en samen met u oplossingsgerichte ideeën te verzamelen.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk! Maar...

Wij willen u en uw organisatie zo goed mogelijk van dienst zijn op het gebied van PFAS. Stel daarom in onderstaand formulier uw vraag over PFAS gerelateerde vraagstukken, zodat we samen tot de juiste oplossing kunnen komen!  

Stel uw vraag

Verslag van 1 oktober Mini-conferentie, praktisch omgaan met PFAS in Midden en West-Brabant

De Gemeente Breda heeft op 1 oktober 2019 samen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), met ondersteuning van Tauw/Bodem+, een mini-conferentie georganiseerd om regionale stakeholders uit de sector bodem te informeren over de consequenties, risico’s en gevolgen van PFAS. 

Door de publicatie van het tijdelijke handelingskader PFAS (THP) heeft het ministerie de regie genomen in de aanpak van PFAS-en ander Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) ook behoort. Alhoewel het THP bedoeld is als structurele oplossing voor de vele knelpunten werd ook al snel duidelijk dat een aantal knelpunten niet direct worden opgelost. Geluiden uit de regio over vertraging en zelfs stagnatie in grondverzet en opslag mogelijkheden waren de aanleiding om kennispartijen, overheden en marktpartijen te verbinden. Gezamenlijk zijn zij op zoek gegaan naar oplossingen voor de belangrijkste vraagstukken en om draagvlak te creëren voor het omgaan met PFAS.

We kijken terug op een zeer geslaagde middag met een geweldige opkomst en veel opgehaalde ideeën om op te gaan pakken en uit te werken. Dat deze middag niet het eindstation is, moge duidelijk zijn. Er is nog veel werk te verrichten voor ‘normaal’ grondverzet weer mogelijk is en elke dag dat dit niet mogelijk is, is te lang. Gezamenlijk zullen wij stappen ondernemen om waar mogelijk processen te versnellen.

Lees hier de volledige terugblik van de mini-conferentie

 

Met welk PFAS vraagstuk kampt uw organisatie?

Onze adviseurs staan voor u klaar!

John van Tol
T: +31 61 59 51 43 7
E:john.vantol@tauw.com
LinkedIn