Afvalwater zuiveren met behulp van kassen in De Glind

Tauw heeft samen met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Barneveld en Leusden een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het lokaal zuiveren van het afvalwater met kassen in jeugddorp De Glind.

Tauw heeft samen met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Barneveld en Leusden een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het lokaal zuiveren van het afvalwater met kassen in jeugddorp De Glind. De kracht van het concept is dat afvalwaterzuivering wordt gecombineerd met een aantrekkelijke plantenkas, die ook een educatieve en recreatieve functie heeft.

Een nieuwe manier van zuiveren

Het concept van kassenzuivering is ontwikkeld in Hongarije. Het is wereldwijd al veelvuldig toegepast, maar nog zeer beperkt in West-Europa (alleen in Frankrijk). Het mooie van deze manier van zuiveren is dat het een meerwaarde creëert voor de omgeving (in plaats van een zuivering ‘wegwerken' naar de rand van de stad achter een rij bomen zoals doorgaans gebeurt).

De afvalwaterzuivering met een maatschappelijke meerwaarde

Jeugddorp De Glind is een uniek dorp in het buitengebied van de gemeente Barneveld waar kwetsbare kinderen en jongeren een speciale plaats innemen binnen de hechte gemeenschap. Door er (tijdelijk) te wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de gemeenschap kunnen ze in De Glind stappen zetten naar hun toekomst. Kassenzuivering zou hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Het haalbaarheidsonderzoek was dus niet alleen technisch, financieel en juridisch van aard. De maatschappelijke acceptatie en meerwaarde is een belangrijk onderdeel van het onderzoek geweest. 

Heeft u vragen over nieuwe sanitatie of kan Tauw uw organisatie van dienst zijn? Neem contact op met onze adviseurs

Begin 2018 heeft Tauw het haalbaarheidsonderzoek samen met Gemeente Barneveld afgerond. In navolging hierop is door ontwerpbureau NOHNIK de landschappelijke vormgeving en inpassing nader uitgewerkt. Momenteel worden de financieringsmogelijkheden nader beschouwd. De verwachting is dat in 2019 wordt besloten of het project wordt gerealiseerd.

Heeft u vragen over nieuwe sanitatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord.