Arbo- en milieuzorg bij Draka

Draka is een wereldwijd opererende producent van kabels. Het bedrijf heeft meer dan 40 productievestigingen in ruim 20 landen.

Sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel bij Draka. In het kader daarvan hebben alle productievestigingen sinds 2010 een milieuzorgsysteem, gecertificeerd volgens ISO 14001. Eind 2012 dienen alle vestigingen een arbozorgsysteem te hebben, met een OHSAS 18001-certificaat.

Tauw ondersteunt Draka bij de ontwikkeling van procedures en standaarden die benodigd zijn voor het opzetten van arbo- en milieuzorgsystemen. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • Risicoinventarisatie en –evaluatie
  • Milieuaspectenregister
  • Machineveiligheid
  • Ongevalsonderzoek en –rapportage
  • Werken met onderaannemers
  • Werkvergunningen
  • Werken met vorkheftrucks
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werken met gevaarlijke stoffen

In overleg met de corporate manager Safety Health and Environment (SHE) verzamelen we informatie over de huidige werkpraktijk in de vestigingen. Op basis van internationale normen, goede praktijkvoorbeelden, bij Draka-vestigingen maar ook van elders, werken we procedures en standaarden uit. Deze leggen we dan ter beoordeling voor aan de SHE-officers uit de vestigingen. De samenwerking met Tauw bevalt Draka goed en krijgt daardoor een vervolg.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.