Begeleiding PFAS bodemsanering na brandincident

Projectgegevens

Periode: 2019
Opdrachtgever: Klant uit de bouwsector
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • John van Tol
  • Iris van der Veen

Wat was de opdracht?

Tijdens een brand in een bouwvoertuig is door de brandweer (vermoedelijk PFAS-houdend) blusschuim toegepast dat op/in de bodem is terechtgekomen. Na het incident heeft de eigenaar van het bouwvoertuig contact opgenomen met Tauw om het gehele proces van het incident tot en met de vermoedelijk noodzakelijke zorgplichtsanering te begeleiden. Als eerste stap hebben we vastgesteld of er door het incident bodemverontreiniging met onder andere PFAS is veroorzaakt.

Op basis van het bodemonderzoek - waarin we konden aantonen dat de verontreiniging met PFAS en minerale olie boven het lokale referentieniveau lag -  hebben we een plan van aanpak opgesteld. Hierbij werd een aannemer voor de saneringswerkzaamheden gecontracteerd. Vervolgens is de verontreinigde bodem onder milieukundige begeleiding ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker voor reiniging. Na de sanering heeft eindverificatie plaatsgevonden, hebben we een eindevaluatierapport opgesteld en deze ingediend bij het bevoegd gezag.

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

Door de begeleiding van het hele proces op ons te nemen, hebben wij de opdrachtgever ontzorgt in relatie tot deze dynamische verontreinigingen waar de laatste tijd veel over te doen is.

Wat was het resultaat van het project?

Vlak voor de start van de sanering heeft het Ministerie van I&W nieuwe tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS vastgesteld, wat ons geholpen heeft om een erkende verwerker te vinden om de (onder meer) met PFAS verontreinigde grond te accepteren. Door deze zorgplichtsanering is verdere verspreiding van PFAS in het milieu voorkomen.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.