Beoordeling blootstelling aan dieselmotoremissie bij Persgroep Nederland

Processen waarbij dieselmotoremissies (DME) vrijkomen, zijn als kankerverwekkend aangewezen.

Indien er sprake is van DME dan geldt de vervangingsplicht conform de stand der techniek. Voor bijvoorbeeld heftrucks met een lastcapaciteit groter dan vier ton zijn nog geen afdoende technische maatregelen voorhanden. In dat geval moet de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau teruggebracht worden, in principe tot de achtergrondconcentratie.
 
Voertuigen met een lastcapaciteit groter dan vier ton mogen zonder afdoende afvang van uitlaatgassen niet in ruimten als hallen, garages en hangars komen. Sinds 1 januari 2007 dienen deze voertuigen te zijn voorzien van een roetfilter of moet de emissie op een andere wijze worden beperkt. Indien vervanging niet mogelijk is en de directe afvoer van uitlaatgassen naar buiten ook niet, moet met andere maatregelen de blootstelling worden beperkt. In dat laatste geval dient een beoordeling van de blootstelling aan emissies van de dieselmotor te worden uitgevoerd om de doeltreffendheid van deze maatregelen na te gaan.
 
Tauw heeft onder andere bij de drukkerij van de Persgroep Nederland metingen verricht naar de blootstelling aan DME. In het distributiedeel van de drukkerij komen tal van voertuigen, groot en klein, kranten ophalen. Na beoordeling van de meetresultaten hebben we adviezen opgesteld voor het beperken van de blootstelling.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.