Business case Nieuwe Sanitatie voor twee herstructureringswijken in Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn zijn onlangs de mogelijkheden verkend om nieuwe sanitatie toe te passen. Als meest kansrijke optie kwam toepassing van vacuümtoiletten in combinatie met vermalen groente- en fruitafval naar voren. Tauw heeft hiervoor een business case opgesteld voor twee herstructureringswijken in Apeldoorn.

Dit project is uitgevoerd in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Apeldoorn, STOWA en Stichting Rioned. Eind 2013/begin 2014 zal het rapport als STOWA-rapportage verschijnen.

De business case is uitgewerkt aan de hand van het uitgangspunt om maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur, waaronder ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn. Deze opzet was ook een voorwaarde voor het waterschap. De business case moest duidelijk maken of dit maatschappelijk, technisch, beheer- en onderhoudstechnisch, juridisch en financieel haalbaar is. Daarnaast is ook gekeken naar duurzaamheid en de maatschappelijke acceptatie.

De conclusie van het onderzoek is dat de business case technisch, beheertechnisch, onderhoudstechnisch, juridisch en maatschappelijk gezien een haalbare zaak is. Ook op duurzaamheidsvlak scoort het concept goed. Financieel gezien echter, wegen de baten in de huidige situatie nog niet op tegen de benodigde investering. Dit betekent niet in dat het concept nieuwe sanitatie niet interessant is. Integendeel, nieuwe sanitatie heeft een goed toekomstperspectief.

Het project sluit nauw aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sanitatie, zoals het in 2010 door Tauw uitgevoerde DEUGD onderzoek. Bij dit onderzoek is de haalbaarheid van nieuwe sanitatie in het noorden van Deventer verkend.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.