Centrumplan Den Dolder

Tauw heeft van de Gemeente Zeist opdracht gekregen om het centrum van Den Dolder grootschalig te vernieuwen. De opdracht liep van schetsontwerp, VO en DO, naar bestek en aanbesteding. Het omgevings- en integraal projectmanagent waren onderdeel van de opdracht. In overleg met de omgeving is besloten dat het centrum (parallel liggend aan de spoorbaan Utrecht – Amersfoort) een dorpser karakter krijgt met meer groen, betere fietsenstallingen, meer ruimte voor de voetganger en betere verlichting. Het ontwerp is zoals hieronder zichtbaar is gepresenteerd op inloopavonden, waarna het verder technisch is uitgewerkt.

 

Tauw stond aan de lat om in een korte periode de eisen en wensen van de verschillende stakeholders met betrekking tot de herontwikkeling te bundelen en te verwerken in een schetsontwerp. Hierbij zijn verschillende werksessies gehouden met de begeleidingsgroep (afvaardiging stakeholders) en is ook de materialisatie afgestemd. Om tot een goed en gedragen ontwerp te komen, heeft Tauw de volgende onderdelen uitgevoerd en verwerkt:

 

·         Het inventariseren van kabels en leidingen en nutscoördinatie

·         Het ophalen en verwerken van eisen/wensen van de stakeholders in het schetsontwerp (inclusief materialisatie)

·         Het verzorgen van ontwerp- en besteksactiviteiten voor de (her)ontwikkeling van het centrum van Den Dolder. Het ontwerp bestond uit het opstellen van meerdere schetsontwerpen (SO), een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO) 

·         Het verzorgen van afstemming en goedkeuring van en met de gemeentelijke projectgroep en begeleidingsgroep van stakeholders

·         Het opstellen van een verlichtingsplan voor het centrum

·         Het opstellen van een groenplan

·         Het opstellen van SSK- en directieramingen

·         Het inventariseren en aanvragen van vergunningen (oa. bij Prorail)

·         Het maken van presentatietekeningen en het aanleveren van teksten voor communicatiedoeleinden

·         Het begeleiden van de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure (opstellen NvI, gunningsadvies, Proces verbaal van oplevering)

·         Overall projectcoördinatie en projectmanagement

Al met al was het een interactief en dynamisch project waarbij de stakeholders vroegtijdig zijn betrokken. Het is gelukt om met de ondernemers en bewoners in acht maanden van ontwerp tot uitvoering van de plannen te komen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.