CO2-uitstoot bij bodemsaneringsvarianten – voormalige asfaltfabriek Olasfa

Bodemsaneringstechnieken verschillen onderling nogal in milieuvriendelijkheid. Dit verschil zit voornamelijk in de CO2-uitstoot. Tot dusver speelde de milieubelasting nauwelijks een rol bij aanbestedingen maar dat gaat veranderen. Tauw ontwikkelde een rekentool om voor verschillende bodemsaneringstechnieken de CO2-uitstoot te kwantificeren.

De provincie Overijssel maakte bij de sanering van het Olasfa-terrein in Olst CO2-uitstoot tot onderdeel van de gunningcriteria en was daarmee de eerste opdrachtgever waar Tauw de tool inzette.

Olasfa, een voormalige fabriek van asfaltproducten, liet in de uiterwaarden van de IJssel een ernstige bodemverontreiniging met onder andere teer achter. Tauw rekende voor deze sanering twee uiterste varianten door:

  • De intensieve optie, met ontgraven, thermisch reinigen en persluchtinjectie. Deze kwam uit op een CO2-uitstoot van 8.700 ton. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van circa 970 Nederlandse huishoudens
  • De extensieve variant, met persluchtinjectie en in situ chemische oxidatie. Deze bleek met 600 ton (overeenkomend met de uitstoot van circa 67 Nederlandse huishoudens) bijna vijftien keer lager uit te vallen.

Deze getallen zijn zeer relevant voor de inschrijvers op de sanering. Door gebruik te maken van een saneringsvariant met een lage CO2-uitstoot kon een inschrijver een klimaatbonus verdienen van maximaal 200.000 euro, een bedrag dat hij mocht aftrekken van zijn bod. De tool sluit perfect aan op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaam ondernemen, duurzaam inkopen en de huidige klimaatproblematiek.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.