Garantiemetingen afvalenergiecentrale van SITA ReEnergy

SITA is specialist op het gebied van betrouwbaar en duurzaam afvalmanagement. Zij heeft alles in huis voor de inzameling en het transport van diverse afvalsoorten. Materialen worden daarbij zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled.

Door het slim in te zamelen en duurzaam te verwerken doet afval dienst als nieuwe grondstof of als herbruikbare bouwstof. Afvalstromen die niet geschikt zijn voor recycling zet SITA om in duurzame energie. Dit wordt gedaan in de afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal.

De hoogrendementscentrale ReEnergy wekt ongeveer 256.000 MWh aan elektriciteit op. Dit is genoeg om te voorzien in de energiebehoefte van ongeveer 70.000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit wordt direct aan het net geleverd. Daarnaast wordt warmte van de installatie geleverd aan nabijgelegen glastuinbouw. Maar liefst 53% van de elektriciteit die ReEnergy levert, heeft een groen label.

Bij de overname van een nieuwe installatie is Tauw gevraagd om te controleren of deze voldoet aan de afgesproken garanties. Op basis van een draaiboek worden alle afgegeven garanties gecontroleerd ten aanzien van afvalstoffen, automatische meetsystemen, emissies, doorzet, geluid, trillingen, rendementen, verbruiksmaterialen, veiligheidseisen en werkplek omstandigheden. Alle metingen zijn uitgevoerd door Tauw, of onder verantwoordelijkheid van Tauw.

Het resultaat van de metingen heeft SITE ReEnergy inzicht gegeven in de werking van de installatie, in de mate van in compliance zijn met wet- en regelgeving en in het al dan niet behalen van de afgegeven garanties.

Van alle afvalenergiecentrales die de afgelopen 5 jaar in Nederland zijn gebouwd heeft Tauw de garantiemetingen uitgevoerd. Naast SITA gaat het hierbij om klanten zoals Attero Moerdijk, HVC Dordrecht, Reststoffen Energiecentrale (REC) en Twence.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.