Groenstructuurplan N279

In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Tauw een planstudie uit voorde vernieuwing van de N279 tussen Asten en Meijel. Als onderdeel voor het bepalen van de integraal benodigde onderhoudsmaatregelen heeft Tauw een groenstructuurplan opgesteld. Dit document laat zien hoe vanuit een regionale visie op de landschappelijke inpassing van de weg is gekomen tot een schetsmatig groenstructuurplan. In eerste instantie geeft deze visie een streefbeeld dat voor de langere termijn gebruikt zal worden voor het beheer en onderhoud.

Een groenstructuurplan geeft de gewenste ruimtelijke visie en kwaliteit van de groenstructuren langs de N279. Tevens biedt het plan een basis voor het beheer van het groen. Het heeft het volgende tot doel:

  • Zorgvuldige inpassing van de weg in het landschap;
  • Duurzaam in stand houden, herstellen of versterken van de landschappelijke, historische en ecologische kwaliteiten van het landschap;
  • Vergroten belevingskwaliteit voor de weggebruiker van de weg en aangrenzend landschap;
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid (inclusief doorstroming) van de weg met landschappelijke inrichting;
  • Afstemmen groenstructuur op onderhoud gebaseerd op “sturen op belangen”.

Een analyse van relevante beleidsplannen en landschappelijke, ecologische en historische structuren heeft een visie op de landschappelijke inpassing van de weg opgeleverd. Deze visie deelt de N279 tussen Asten en Meijel eigenlijk op in een zestal deelgebieden, met elk haar eigen landschappelijke kenmerken. Het uiteindelijke doel is om met de nieuw aan te leggen groenstructuur de bestaande landschappelijke karakteristieken te versterken. Voor ieder deelgebied zijn die karakteristieken daarom vastgesteld, inclusief uitgangspunten voor de groenstructuur.

 

De komende jaren zal dit document gebruikt worden als uitgangspunten bij het beheer en onderhoud aan het groen langs de weg. Tauw heeft in navolging van dit visiedocument een inrichtingsplan opgesteld voor de weg, waarbij uitgangspunten vanuit verkeersveiligheid en ecologie integraal zijn meegenomen.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.